ISO 9001

ISO 9001 er den internationale standard for kvalitetsledelse og er den mest udbredte certificering blandt virksomheder.

ISO 9001 lægger vægt på, at virksomhedens kvalitetsmål og kvalitetsprocesser understøtter kerneforretningen og sikrer et skarpt kundefokus. Det handler bl.a. om, at kundes behov og forventninger bliver forstået og imødekommet. 

Standarden har generelt fokus på at styrke relationen mellem virksomheden og dens interessenter. Derudover så er det et krav, at virksomheden hele tiden forbedrer sig for at sikre kvaliteten i deres processer.

Fordele ved en ISO 9001

  • Styrket strategisk fokus.
  • Øget kundetilfredshed.
  • Forbedrede processer og effektivitet.
  • Bedre risikostyring.

Certificeringen kan desuden være en konkurrencefordel, da den gør virksomheden mere attraktiv for potentielle kunder.

quality-workers-checking-list-on-paper