Handelsbetingelser

System beskrivelse

Installation og anvendelse af applikationen forudsætter at kunden har en Microsoft Office 365-licens og SharePoint løsningen inkluderer et aktivt app catalogue med adgang til at installere applikationen. Dette er en standard SharePoint funktion, som dog kræver aktivering via en systemadministrator. Support, opdateringer og vedligeholdelse kan foretages med administrator rettigheder afgrænset til kun den installerede applikation.

 1. Licens:
  Kunden erhverver ved betaling i henhold til punkt 4 en tidsubegrænset brugsret til applikationen, således at den erhvervede applikation uden udløb kan anvendes under de anførte forudsætninger i denne aftale.

 2. Service og support:
  Den erhvervede supportaftale dækker assistance til installation, support og forsikring for 12 måneder. Kunden kan herefter frivilligt fortsætte den indgåede supportaftale, og erhverver dermed automatisk løbende opdateringer i henhold til den til enhver tid nyeste softwareversion samt forsikring om udbedring fra leverandøren i tilfælde af problemer med applikationens funktionalitet, kompatibilitet og ydelse.

 3. Overdragelse:
  Licensen er ikke-overdragelig medmindre der er tale om virksomhedssammenlægning hvor virksomheden underlægges som fortsættende virksomhed. I andre tilfælde af fusioner eller virksomhedssammenlægning vil licensoverdragelse kræve forudgående skriftlige accept fra leverandøren.

 4. Garanti og forsikring:
  Eventuelle i fejl i applikationen eller fejl i fremtidige opdateringer af denne udbedres altid af leverandøren hurtigst muligt. Forsikringen dækker desuden assistance til udbedring af uhensigtsmæssigheder og kompatibilitetsproblemer, uanset at disse ikke kan tilskrives fejl i programkoden. Dog ikke nødvendigvis vederlagsfrit hvis problemet kan tilskrives forhold hos kunden.

 5. Pris og betaling:
  Kunden betaler et engangsbeløb for erhvervelse af den tidsubegrænsede licens + der betales for et års service og support aftale, der dækker installation, forsikring og versionsopdateringer.

   

 6. Returret:
  Kunden har, under forudsætning af at produktet ikke er taget i anvendelse, ret til fortrydelse inden for 2 uger fra køb.

   

 7. Opsigelse:

  Ved eventuel opsigelse af supportaftalen bortfalder adgangen til løbende support, forsikring og programopdateringer. Kunden har fortsat brugsret og adgang til funktionalitet og dokumenter forbliver uændret, men dog ikke sikret mod f.eks. fremtidige kompatibilitetsproblemer.

   

 8. Afgørelse af tvister:

  Enhver tvist, som måtte udspringe af denne aftale, og som ikke kan løses i mindelighed, afgøres i overensstemmelse med dansk ret.