Risikostyring

BMF indeholder en model/et skema til kortlægning af jeres risici og muligheder. Modellen imødekommer de krav ISO-standarderne stiller til risikobaseret tankegang. Alt efter om I skal certificeres efter en eller flere standarder, tager BMF hånd om de risikovurderinger, I skal foretage for at blive certificeret efter den pågældende standard.

Risikovurderingen er visuel, hvor I simpelt identificerer jeres risici og udvælger de kritiske på en rød, gul og grøn skala, som er kriteriet for udvælgelsen af de kritiske forhold. Derved får I overblik over, hvilke risici, der skal prioriteres, og hvor I allerede har iværksat handlinger til styring. Det er samtidig en stærk metode til at evaluere effektiviteten af jeres processer, og hvor I har behov for at foretage justeringer for at styrke dem.

Uanset om I skal certificeres, er risikostyring en stærk metode til at prioritere og styre risici.

Risikostyring

BMF indeholder en model/et skema til kortlægning af jeres risici og muligheder. Modellen imødekommer ISO-standardernes krav til en risikobaseret tankegang. Alt efter om hvilke ISO-standarder I skal certificeres i, tager BMF hånd om de risikovurderinger der er påkrævet for at I kan blive certificeret.

Risikovurderingen er visuel, hvor I simpelt identificerer jeres risici og fordeler dem på en rød, gul og grøn skala. Derved får I overblik over, hvilke risici, der skal prioriteres, og hvor I allerede har iværksat handlinger til styring. 

Det er samtidig en stærk metode til at evaluere effektiviteten af jeres processer, og hvor I har behov for at foretage justeringer for at styrke dem.

Selv hvis I ikke skal certificeres, så er risikostyring en god virksomhedspraksis, da det giver en stærk metode at prioritere og styre risici.

Proces og procedure

Skab et styret overblik over virksomhedens processer og procedurer.

Hændelses­rapportering

Rapportering, behandling og udbedring af uhensigtsmæssige hændelser i organisationen.

Risikostyring

I får et effektivt værktøj til prioritering af jeres kvalitet, miljø- og arbejdsmiljøforhold.