Hvad er BMF?

Ledelsessystemet i SharePoint

Har du en ISO-certificering, så er BMF det rette for dig. BMF er en ISO-platform, der samler alle virksomhedens elementer for kvalitets-, miljø- og arbejdsmiljøstyring ét sted.

BMF er simpelt, brugervenligt og nemt at lære for alle medarbejdere. Det hjælper din virksomhed til en nem håndtering og fuld overholdelse af ISO-standarderne, på alle niveauer af virksomheden.

BMF bygger på det eksisterende Microsoftmiljø og installeres direkte i Sharepoint. Hvilket betyder:

  • Din data lagres sikkert i dit eksisterende miljø.
  • Ingen udfordringer med GDPR og datasikkerhed.
  • Installeres i Sharepoint på et øjeblik.
  • Undgå leverandørafhængighed.
  • Du bevarer funktionalitet og data uændret – selv hvis du opsiger den løbende support.

Hvad kan BMF?

BMF’s integrerede system i SharePoint giver jer et overblik og effektiv styring af jeres dokumenter og processer til bl.a. jeres ISO-certificering.

Med BMF kan du oprette forskellige dokumenter, alt efter hvad formålet er, direkte inde i systemet eller linke til eksterne kilder. Disse dokumenter og links kan kategoriseres på den måde, der giver bedst mening for din virksomhed. 

BMF kan bl.a. give dig: 

  • Automatisk versionsstyring: Så alle dine dokumenter og processers versionsnumre altid er opdateret.
  • Hændelsesrapportering: Så du har en overskuelig oversigt af hændelser, så behandling og forbedring bliver nemmere.  
  • Risikostyring: så du kan se virksomhedens risici og muligheder. BMF kan også tilbyde miljøvurdering eller arbejdsmiljøvurdering.
  • Data visualiser: Statistisk overblik over hyppigheden af hændelserne i din virksomhed, og på baggrund af det se hvad der skal forbedres.  

Kort sagt, så er BMF en platform til ledelsesstyring, der samler jeres processer og dokumentation ét sted, og giver jer et komplet overblik over jeres ISO-system.

Hvad kan BMF?

Når I har fået jeres ISO-certificering, skal I overholde de krav og standarder, der hører med. Her tilbyder BMF en effektiv styring af jeres processer, dokumentation og hændelsesrapportering med mulighed for at samle alle de nødvendige elementer for kvalitets- og miljøstyring i én platform. BMF giver også mulighed for at linke til andre dokumenter i jeres virksomhed, så BMF fungerer som et samlingspunkt for al dokumentation, der er relevant for jeres overholdelse af ISO-standarderne. Kort sagt, så er BMF en it-platform til ledelsesstyring, der samler jeres processer og dokumentation ét sted og giver jer et komplet overblik over jeres ISO-system.

Kort sagt, så er BMF en it-platform til ledelsesstyring, der samler jeres processer og dokumentation ét sted og giver jer et komplet overblik over jeres ISO-system.

People working in an office

Proces og procedure

Skab et styret overblik over virksomhedens processer og procedurer.

Risikostyring

I får et effektivt værktøj til prioritering af jeres kvalitet, miljø- og arbejdsmiljøforhold.

Hændelses­rapportering

Rapportering, behandling og udbedring af uhensigtsmæssige hændelser i organisationen.