KLS – kvalitetsledelsessystem

Virksomheder der udfører VVS-, gas-, kloak- og el-installationer skal have et godkendt kvalitetsledelsessystem (KLS) for at få en virksomhedsautorisation.

Valg af KLS og kontrolinstans
Når din virksomhed søger autorisation, skal dit kvalitetsledelsessystem (KLS) være fuldt udarbejdet og forhåndsgodkendt af en af de godkendte kontrolinstanser, som du finder på Sikkerhedsstyrelsens hjemmeside.

Godkendelsesprocessen
Når instansen godkender dit KLS, sender de forhåndsgodkendelsen videre til Sikkerhedsstyrelsen. Når den er godkendt, kan du officielt ansøge om autorisation. Efter godkendelse skal du have et kontrolbesøg inden for det første år og herefter opretholde godkendelsen hvert andet år for at undgå at miste den.

Det er vigtigt at aftale audits med din kontrolinstans for at undgå perioder uden autorisation. Hvis den nye godkendelse udstedes 3 måneder før udløbet af den gamle, gælder den fra starten af udløbsdatoen for den gamle.

Hvis din virksomhed opererer indenfor flere autoriserede områder, kan du bruge ét KLS, der dækker dem alle, men du skal have en godkendelse for hvert område.

kls-info-illustration

Indholdet af et KLS

Din virksomheds KLS skal indeholde:

  • Virksomhedsdata, herunder virksomhedsnavn, CVR-oplysninger og adresse.
  • Organisationsplan, med navne, der let identificerer personerne i deres roller.
  • Ansvarsforhold, kompetencer og beføjelser for medarbejdere.
  • Dokumentation for den fagligt ansvarlige person godkendt af Skattestyrelsen.
  • Beskrivelse af autorisationsområdet i forhold til virksomhedens forretningsområder og gældende love.
  • Ledelsesevaluering og en plan for forbedring af eventuelle afvigelser.

Dit KLS skal også beskrive, hvordan din virksomhed og den fagligt ansvarlige person sikrer:

  • Korrekt bemanding.
  • Tilstrækkelig instruktion.
  • Slutkontrol/verifikation.
  • Tilsyn med arbejdet.

For en mere detaljeret vejledning, se Sikkerhedsstyrelsens vejledning her.

Hvorfor skal min virksomhed have et KLS?

Inden for el, VVS, kloak og gassektorerne er der en række komplekse opgaver og processer, der kræver nøje styring og overvågning. Kvalitetsledelsessystemer (KLS) spiller en central rolle i at sikre, at disse områder fungerer effektivt og opfylder de strenge standarder og krav.

El-området
KLS krav i el-området omfatter sikring af pålidelige elektriske systemer og installationer.

Dette inkluderer overholdelse af nationale og internationale elektriske standarder, korrekt vedligeholdelse og dokumentation af elsystemer samt håndtering af energieffektivitet og sikkerhedsaspekter.

VVS-området
KLS-krav i VVS-området drejer sig om at sikre, at VVS-installationer og apparater er i overensstemmelse med miljøstandarder, energieffektivitet og kvalitetsstandarder.

Dette omfatter vandkvalitet, spildevandshåndtering og bæredygtighed i vand- og varme forsyningssystemer.

Kloakområdet
KLS-krav i kloakområdet er centreret omkring regulering og kontrol af kloaksystemer for at forhindre forurening og skader på miljøet.

Dette indebærer inspektion, vedligeholdelse og dokumentation for at sikre systemernes integritet og overholdelse af forskrifter.

Gasområdet
KLS-krav inden for gassektoren indebærer sikring af gas- og distributionssystemer for at forhindre lækager, farer og forurening.

Dette kræver overholdelse af strenge regler og standarder og omfattende dokumentation af inspektion og vedligeholdelse.

For virksomheder inden for el, VVS, kloak og gas er det afgørende at implementere et velfungerende KLS, der opfylder branchens krav. Dette ikke kun for at levere pålidelige tjenester, men også for at skabe en høj grad af troværdighed og tillid blandt kunder og samarbejdspartnere.

BMF som KLS

BMF er med succes implementeret i virksomheder, der efterfølgende er blevet certificeret af anerkendte certificerende organer som f.eks. Bureau Veritas Certification.

BMF er en udvidelse til Microsoft SharePoint, hvilket gør det nemt og sikkert at bruge som ledelsessystem. 

KLS vs. ISO-certificering

En ISO-certificering, f.eks. ISO 9001:2015, kan erstatte dit KLS, forudsat at ISO-certificeringen dækker dit specifikke fagområde.

BMF kan også hjælpe med ISO-certificering, samt tilbyde en platform til styring af dokumenter, risikostyring og hændelsesrapportering for at opfylde ISO-kravene.