ISO 27001

ISO 27001 er den internationale standard for informationsledelse, der sikrer at virksomheden er opdateret på sikkerheden af sine informationer og data.

ISO 27001 lægger vægt på, at virksomheder har de passende sikkerhedsforanstaltninger, hvis der skulle ske data- eller sikkerhedsbrud, samt at virksomheden tager de nødvendige forholdsregler for at minimere dem. Derudover skal virksomheden overholde lovgivning, regulativer og kontraktuelle forpligtelser vedrørende informationssikkerhed.

Fordele ved en ISO 27001

  • Forbedret informationssikkerhed
  • Reduceret risiko for data- eller sikkerhedsbrud
  • Forbedret konkurrenceevne, da nuværende og potentielle kunder er forsikret om, at din virksomhed kan håndtere følsomme oplysninger og data på en sikker og forsvarlig måde.