Hændelsesrapportering

Det er god virksomhedspraksis at håndtere utilsigtede hændelser og forbedringsområder. Derfor skal man kan have en procedure og et system til hændelser.

ISO-standarderne har meget tydelige krav til håndtering af hændelser. Derfor har BMF integreret et system, hvor den enkelte medarbejder simpelt kan registrere hændelsen. På baggrund af registreringen kan ledelsen eller KMA-afdelingen kan beslutte, hvilke handlinger der skal iværksættes.

Hændelser kan kategoriseres i et statistisk overblik, der hjælper til at optimere jeres drift, levere bedre kvalitet, reducere jeres miljøaftryk og opnå et mere sikkert arbejdsmiljø.

Hændelsesrapportering

Hvis man har en ISO-certificering, så bliver der stillet tydelige krav til håndtering af utilsigtede hændelser. Derfor har BMF integreret et system, hvor den enkelte medarbejder simpelt kan registrere en hændelse. Derefter bliver hændelsen taget hånd om af ledelsen eller KMA afdelingen, og de rette handlinger iværksættes.

Hændelser kan kategoriseres i et statistisk overblik, der hjælper til at optimere jeres drift, levere bedre kvalitet, reducere jeres miljøaftryk eller opnå et mere sikkert arbejdsmiljø.

Hændelsesrapportering handler grundlæggende om håndtering af interne afvigelser, reklamationer og uheld, og løbende rapportering af de forbedringer, der opstår gennem rettidig håndtering.

Derudover er det relevant at inkludere hændelserne i virksomhedens CAPA (Corrective and Preventive Action) system.

Proces og procedure

Skab et styret overblik over virksomhedens processer og procedurer.

Risikostyring

I får et effektivt værktøj til prioritering af jeres kvalitet, miljø- og arbejdsmiljøforhold.

Hændelses­rapportering

Rapportering, behandling og udbedring af uhensigtsmæssige hændelser i organisationen.